Wykonanie przestrzennej bazy danych zlewni rzeki Białki w miejscowości Bystra Śląska

Słowa kluczowe: System Nawigacji Satelitarnej, GPS, Systemy Informacji Geograficznej, GIS,Bystra Śląska, Białka, zlewnia, mapa numeryczna, niwelacja barometryczna,

Streszczenie:

Potok Białka jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Białej o powierzchni dorzecza 31,4 km2. W górnym jej biegu, zlewnia położona jest na południowowschodnich stokach Beskidu Śląskiego. Celem przeprowadzonych badań było obliczenie powierzchni zlewni górnego biegu rzeki Białki ograniczonego planowaną zaporą. Obliczenia powierzchni dokonano automatycznie urządzeniem GPS (GPSmap 76S firmy GARMIN) z zapisanego śladu, który przebiegał po granicach zlewni. Granicę zlewni wyznacza linia wododziałowa przechodząca przez najwyższe szczyty w tym regionie: Szyndzielnię (1023,0 m n.p.m), Klimczok (1117,0 m n.p.m) i Magurę (1115,0 m n.p.m) oraz miejsce planowanej zapory zbiornika retencyjnego. Wykonano niwelację powierzchniową fragmentu zlewni. Technologię GPS wykorzystano do lokalizacji punktów w terenie, natomiast wysokości punktów określano altimetrem wbudowanym w urządzeniu GPSmap 76S. Punkty zapisywano automatycznie z interwałem czasowym co 10 sekund i odległościowym co 10 metrów.

Cytowanie:

Sikora J., Zemanek J., Malinowski M., Krawczyk K. 2007, vol. 4. Wykonanie przestrzennej bazy danych zlewni rzeki Białki w miejscowości Bystra Śląska. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 4 (1)