Zastosowanie analizy DPSIR w planowaniu ochrony przeciwpowodziowej

Słowa kluczowe: analiza DPSIR, systemy ochrony przeciwpowodziowej

Streszczenie:

W artykule przedstawiono interpretację analizy DPSIR (Driver – Pressure – State – Impact - Response) w odniesieniu do planowania ochrony przeciwpowodziowej. Interpretację tę oparto na doświadczeniach uzyskanych przy aplikacji analizy DPSIR na potrzeby „Studium ochrony przed powodzią województwa małopolskiego”, wykonanego w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej w roku 2006.

Cytowanie:

Gręplowska Z., Nachlik E. 2007, vol. 4. Zastosowanie analizy DPSIR w planowaniu ochrony przeciwpowodziowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 4 (1)