Ocena efektów scalenia gruntów dla wybranej grupy gospodarstw rolnych we wsi Wojków

Słowa kluczowe: scalenia gruntów, struktura przestrzenna gruntów rolnych

Streszczenie:

W pracy przedstawiono próbę oceny efektów scalenia gruntów przeprowadzonego na obszarze wsi Wojków w powiecie mieleckim, w której największe znaczenie przypisano porównaniu sieci transportowych wybranej grupy gospodarstw rolnych przed i po przeprowadzeniu zabiegów urządzeniowo-rolnych. Zaprezentowane zostały metody pozyskania oraz przygotowania danych wejściowych do zaprojektowanych procedur obliczeniowych. Opisana została również zasada działania procedur oceniających oraz zastosowanych algorytmów określających najkrótszą drogę pomiędzy siedliskiem gospodarstwa a działkami wchodzącymi w jego skład. Następnie zaprezentowane i omówione zostały otrzymane wyniki obliczeń, które dla grupy wybranych do analizy gospodarstw rolnych wskazały na korzystne skutki przeprowadzonego scalenia gruntów. W podsumowaniu przedstawione zostały najważniejsze zalety oraz wady proponowanego sposobu oceny scalenia gruntów oraz wskazania dotyczące możliwości jego poprawy.

Cytowanie:

Harasimowicz S., Janus J. 2007, vol. 4. Ocena efektów scalenia gruntów dla wybranej grupy gospodarstw rolnych we wsi Wojków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 2