Główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów chronionych na przykładzie miasta i gminy Chęciny

Słowa kluczowe: środowisko geograficzne, rozwój terenów wiejskich, kierunki rozwoju

Streszczenie:

Podstawowym celem opracowania jest próba oceny wybranych elementów środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego gminy Chęciny oraz wskazanie głównych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego badanego obszaru. Gmina zaliczana jest w województwie świętokrzyskim do obszarów o najsłabszych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa, a jednocześnie charakteryzuje się wysokim stopniem urbanizacji i uprzemysłowienia. Gminę Chęciny można traktować jako obszar modelowy, ponieważ jej powierzchnia w 85% należy do Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny. Zatem jej rozwój gospodarczy winien być podporządkowany wymogom środowiskowym.

Cytowanie:

Pałka E. 2007, vol. 4. Główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów chronionych na przykładzie miasta i gminy Chęciny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 2