Charakterystyka hydrochemiczna górnej zlewni rzeki Pisi-Gągoliny

Słowa kluczowe: wody powierzchniowe, zbiorniki zaporowe, fosforany, tlen rozpuszczony, azot amonowy

Streszczenie:

W prezentowanej pracy przedstawiono hydrochemiczną charakterystykę jakości wody zlewni rzeki Pisi-Gągoliny, ciekawego obiektu środowiskowego. W czasie badań, próbki wody pobierano dwa razy w roku: zimą i wiosną. Fizyczne i chemiczne wskaźniki jakości wody były odniesione do wymagań dla jakości pięciu klas czystości wód powierzchniowych. Największy wpływ na obniżenie jakości wody miało stężenie fosforanów, tlenu rozpuszczonego i azotu amonowego. Stężenie tlenu rozpuszczonego zależne było od sezonu pomiarowego i miejsca pomiaru. Przeprowadzone badania wskazują na eutroficzny stan jakości wody.

Cytowanie:

Wojtkowska M. 2006, vol. 3. Charakterystyka hydrochemiczna górnej zlewni rzeki Pisi-Gągoliny. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 4 (3)