Ocena warunków tlenowych dolnego odcinka rzeki Smortawy jako podstawa oceny samooczyszcania się wód w świetle wymogów ramowej dyrektywy wodnej

Słowa kluczowe: wody powierzchniowe, samooczyszczanie rzek, natlenienie, BZT5, Smotrawa

Streszczenie:

Przywrócenie możliwości samooczyszczania się rzek jest jednym z ważniejszych elementów poprawy jakości wód powierzchniowych w Polsce i na świecie. Roboty regulacyjne rzek nie są obojętne dla środowiska i ekosystemu rzeki, ponieważ powodują zmiany w zdolnościach do samooczyszczania się jej wód. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian natlenienia i BZT5, jak również temperatury i odczynu wody w roku hydrologicznym 2003/04 na odcinku nieuregulowanym i uregulowanym. W toku badań oceniono warunki samooczyszczania się wód rzeki Smortawy.

Cytowanie:

Krzemińska A., Adynkiewicz-Piragas M., Kazimierska R. 2006, vol. 3. Ocena warunków tlenowych dolnego odcinka rzeki Smortawy jako podstawa oceny samooczyszcania się wód w świetle wymogów ramowej dyrektywy wodnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 4 (3)