Analiza procesu transportu rumowiska unoszonego na tle dynamiki przepływów rzeki Pilicy z wykorzystaniem metod statystycznych

Słowa kluczowe: Pilica, transport rumowiska unoszonego, statystyczna analiza danych, zasilanie Zbiornika Sulejowskiego, eutrofizacja

Streszczenie:

Badania realizowane w zlewni rzeki Pilicy, w ramach projektów badawczych KBN i środków ONZ, przyczyniają się do rozpoznania dynamiki procesu zasilania i eutrofizacji Zbiornika Sulejowskiego, a także służą opracowaniu naukowych podstaw ekohydrologicznego podejścia do ochrony zasobów wodnych. Artykuł przedstawia analizę procesu transportu rumowiska unoszonego na tle dynamiki przepływu rzeki Pilicy, pod kątem rozpoznania procesu zasilania Zbiornika Sulejowskiego materią mineralną i organiczną z wykorzystaniem metod analizy statystycznej. Metody te pozwalają na określenie powiązań i zależności pomiędzy wynikami opisującymi transport rumowiska unoszonego systemem rzecznym a przepływami niskimi, średnimi oraz wezbraniowymi.

Cytowanie:

Kiedrzyńska E., Jóźwik A. 2006, vol. 3. Analiza procesu transportu rumowiska unoszonego na tle dynamiki przepływów rzeki Pilicy z wykorzystaniem metod statystycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006, vol. 3/ 4 (3)