Badania doświadczalne odkształceń modułu gabionowej ściany oporowej nasypudróg wiejskich

Słowa kluczowe: drogi wiejskie, nasypy, ściany oporowe, odkształcenia, badania doświadczalne

Streszczenie:

Omówiono wyniki badań doświadczalnych pracy w zakresie sprężysto-plastycznym modelu kosza siatkowego kamiennego (gabionu) stanowiącego element ściany oporowej nasypu dróg wiejskich. Model gabionu wykonano w kształcie prostopadłościanu o wymiarach w planie 0,52 x 0,52 i wysokości 0,42 m. Model składa się z obudowy wykonanej z siatki stalowej sześciokątnej. Wnętrze obudowy jest wypełnione materiałem kamiennym. Obiekt umieszczono w pojemniku o specjalnej konstrukcji - ściany i dno złożone są z elementów o niezależnej od siebie, kontrolowanej odkształcalności. Model był obciążany pionowo, naciskiem statycznym w sposób centryczny. Wykonano pomiary odkształceń pionowych, poziomych i pionowych nacisków przekazywanych przez gabion na jednoparametrowe podłoże typu Winklera. Przyjęto parametry zmienne: sztywność powłoki siatkowej rodzaj wypełniającego materiału kamiennego. Stwierdzono redukcję nacisków na podłoże w zakresie od 15 do ponad 30% w odniesieniu do modelu bez powłoki, stanowiącego wzorzec. Ponadto pionowe naciski gabionu na podłoże ulegają zmniejszeniu w miarę zwiększenia sztywności powłoki. Przypuszcza się, ze praca obciążonego gabionu jest zdeterminowana jakością współdziałania między ziarnami kruszywa stanowiącego zasypkę i prętami siatki będącej obudową. Natomiast zjawisko współdziałania i jego nasilenie jest związane: z tarciem i poślizgiem na kontakcie ziaren kruszywa z prętami siatki oraz klinowaniem się ziaren w oczkach siatki.

Cytowanie:

Kozłowski W. 2005, vol. 2. Badania doświadczalne odkształceń modułu gabionowej ściany oporowej nasypudróg wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005, vol. 2/ 3