Wykorzystanie teorii chaosu zdeterminowanego w prognozowaniu krokowym rocznego zużycia energii elektrycznej przez odbiorców wiejskich

Słowa kluczowe: energia elektryczna, prognoza, teoria chaosu zdeterminowanego

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki prognoz krokowych rocznego zużycia energii elektrycznej wyznaczonych z wykorzystaniem modeli wywodzących się z teorii chaosu zdeterminowanego, tj. modelu opartego na wymiarze fraktalnym, modelu logistycznego według Prigogine'a oraz modelu krzyżowania heurystycznego. Prognozy dotyczyły odbiorców wiejskich, a wyznaczono je dla terenów znajdujących się w obszarze obsługi energetycznej czterech przedsiębiorstw trudniących się dystrybucją energii elektrycznej. Ocenę jakości prognoz przeprowadzono, wykorzystując absolutne błędy prognoz wygasłych. Wartości błędów prognoz wygasłych wyznaczonych na podstawie modeli wywodzących się z teorii chaosu zdeterminowanego wyniosły od 2,3 do 4,7% i świadczą o przydatności zaprezentowanych w pracy modeli do predykcji krokowej zużycia energii elektrycznej przez odbiorców wiejskich z wyprzedzeniem rocznym. Szczególnie przydatny do tych celów okazał się model prognostyczny według Prigogine'a.

Cytowanie:

Trojanowska M. 2005, vol. 2. Wykorzystanie teorii chaosu zdeterminowanego w prognozowaniu krokowym rocznego zużycia energii elektrycznej przez odbiorców wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005, vol. 2/ 2