Ekonomiczne aspekty produkcji rolniczej metodami ekologicznymi w województwie Świętokrzyskim

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, ekonomiczne aspekty, szanse i zagrożenia rozwoju, atestowane gospodarstwa

Streszczenie:

Rolnictwo polskie w znacznej części produkuje metodami ekstensywnymi. Z tego też powodu zużywa 2-3-krotnie mniej nawozów mineralnych i 7 razy mniej pestycydów niż średnio w państwach OECD. Warunki takie stwarzają duże możliwości produkcji metodami ekologicznymi.
W chwili obecnej w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie tym sposobem produkcji. Przyczyniło się do tego wprowadzenie dotacji dla gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi. Rolnictwo ekologiczne jest coraz bardziej rozpowszechnione również na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem niniejszego artykułu jest określenie ekonomicznych aspektów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi oraz określenie stopnia rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim.

Cytowanie:

Pałka E. 2005, vol. 2. Ekonomiczne aspekty produkcji rolniczej metodami ekologicznymi w województwie Świętokrzyskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2005, vol. 2/ 1